Åsa Hellgren, Leg Psykoterapeut

 

Från och med 1994 har jag arbetat som hemtjänstassistent, biståndsbedömare samt metodhandledare.

 

Sedan 2007 har jag arbetat som behandlingsassistent inom Gryning Vård AB på Familjecentrum i Bergsjön, ett behandlingshem för barn, Villan, samt på Birkahemmet.

 

Sedan år 2000 har arbetat privat med psykoterapier i Göteborg.

Min grundutbildning är Sociala Omsorgslinjen med inriktning mot äldre-och handikappomsorgen som idag ingår i socionomprogrammet.

Jag har arbetat inom akutsjukvård samt äldreomsorgen i 30 år i Göteborg.